Filip Kastl

Idea-maker, konzultant, designér a grafik

Pomohu Vám podívat se na Váš (nejen) digitální produkt, vizi / cíle z více pohledů. Nastíním možná rizika a odhalím prostor a kroky ke zlepšení na základě Vámi dodaných vstupů.

Mou misí je společná cesta za kvalitním produktem, který přináší hodnotu všemi směry.

Předpokladem je vzájemná důvěra a jasně definovaná vize (kterou Vám mohu pomoci najít).

Více jak 10ti leté zkušenosti na poli vývoje webů, webových aplikací, grafiky pro malé podniky / agentury / živnostníky / start-upy, cca 5ti leté zkušenosti z konzultací v rámci implementace mezinárodních korporátních klientských řešení, více jak 5 let zkušeností v projekční činnosti ve stavebnictví a zároveň cca 10ti letá cesta ve směru sebepoznání / seberozvoje mi na mé cestě pomáhají v realizaci řešení a možnosti pohledu z více stran, oborů, pozic.
Přehled je možné zhlédnout v souhrnném portfoliu / CV

Sjednejme si 30ti minutový intro call a pojďme společně vytvořit něco skvělého.

Místo pro plánovač, který načítám,...

Sledujte mě na sociálních sítích...
instagram | linkedin | facebook

...nebo navštivte jeden z mých projektů:
Portál Západočeska
Z vyhoření do tvoření

Zastihnete mne i na mail@f-k.cz